Služby

Vyberte si ubytovanie z našej ponuky

Menu

Zaujímavé odkazy

Okolie :: Bardejovské Kúpele

Zrúcanina hradu Zborov

Zrúcanina hradu nazývaného aj Makovica, leží na zalesnenom kopci južne od obce 474 mnm. Hrad postavili na mieste starého hradiska pravdepodobne v 13., alebo začiatkom 14.storočia na ochranu uhorsko-poľskej cesty.

Kastelán hradu, palatín Filip Drugeth, sa spomína v roku 1325. V rokoch 1364 - 1470 bol hrad majetkom Cudarovcov, po ich vymretí daroval kráľ Matej panstvo Rozgonyiovcom, ktorí tu sídlili až do roku 1512. Po nich prešlo panstvo do vlastníctva Tárczayovcom, ktorým prináležalo do roku 1548. Ďalší nový vlastníci Serédyovci, ktorým hrad patril v rokoch 1548 až 1601, vykonali na objektoch rozsiahle stavebné práce, aby hrad vyhovoval novým fortifikačným požiadavkám, súvisiacim s obranou krajiny pred Turkami. V roku 1601 hrad i panstvo kúpili Rákócziovci. V období stavovských povstaní ho napadlo cisárske vojsko a v roku 1684 ho zbúralo. Jeho ruiny ešte ťažko poškodili boje v roku 1914 medzi ruským a rakúsko-uhorským vojskom.

Ústrednou časťou hradu je mohutný donžon, ku ktorému patril palác, kaplnka a ďalšie budovy, obklopené nepravidelnou hradbou opevnenia s polkruhovými baštami. Ďalšie veľké nádvorie, ktoré obopína jadro hradu, je prístupné z juhu, kde stála brána s padacím mostom, chránená vežou. Z vnútornej strany opevnenia boli obytné a hospodárske budovy. Zvonku múr zosilňovali bašty.

Z rozsiahleho, pôvodne stredovekého, renesančne prestaveného hradu sa zachovali múry, niektoré len v základoch. Iné sa zachovali do značnej výšky, miestami so zachovanými strieľňami, nárožným kvádrovaním, otvormi okien a dvier. Na niektorých múroch je renesančná omietka s jednoduchou grafitovou ornamentikou.

Prístup z obce Zborov, po žltej značke, ktorá prichádza od Bardejovských kúpeľov, od cestného mosta poniže obce strmo hore k zrúcanine hradu - 1/2 hodina. Chodník pokračuje dolu južným svahom hradného kopca do Bardejovskej Dlhej Lúky 3/4 hodiny. Z obce možno vystúpiť na hrad aj po červenej značke do sedielka, odkiaľ prejdeme alejou starých dubov k hradu - 3/4 hodiny.

Grécko-katolícky kostol, Bardejov

Elektická stavba s novorománskymi prvkami na fasáde bola postavená v južnej časti bývalej hradobnej priekopy v rokoch 1901 - 1902. Má pozdĺžny jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom, zaklenutý je pruskými klenbami. Hlavný oltár je z roku 1903 a ikonostas z roku 1914.

Skanzen, Bardejov

V centre Bardejovských kúpeľov a.s. je sústredená expozícia Šarišského múzea - Múzeum ľudovej architektúry (Skanzen), dokumentujúca staré slohy stavieb, vrátane zariadenia a pracovných nástrojov z karpatskej oblasti. Na tomto mieste sa usporadúvajú rôzne kultúrne podujatia s vystúpením folklórnych súborov piesní a tancov z rôznych regiónov Slovenska.

Zaujímavosťou skanzenu sú prezentácie remeselníkov s ukážkou ich tvorby - hrnčiarskej, kováčskej, tkáčskej, rezbárskej.

Vo vile Rákoczi je umiestnená národopisná expozícia. Sú tu inštalované bohato zdobené šarišské kroje, ostatné odevy, ľudová obuv, výrobky ľudových remeselníkov - píšťalky, košíky, džbány, sviečky, metly. Nemenej zaujímavou je aj stála výstava dejín Bardejovských Kúpeľov a kúpeľníctva, umiestnená v týchto priestoroch.

Lampový stĺp, Bardejov

Stredoveký stĺp je umiestnený v záhrade starej nemocnice. Pôvodne stál na cintoríne pred Hornou bránou, kde podľa knihy rozsudkov vykonávali v 16. a 17. storočí tresty smrti sťatím.

Mestské opevnenie, Bardejov

Bardejovský hradobný systém bol jedným z najdokonalejších a najzachovalejších gotických mestských opevnení, chrániacich naše stredoveké mestá. Neskôr tu renesanční stavitelia uplatnili mnohé fortifikačné prvky, prispôsobené vývoju novej bojovej techniky.

Patrí k najzachovalejším mestským hradobným systémom a svojím významom sa zaraďuje k európskemu fondu kultúrneho dedičstva. Bardejovské opevnenie zaznamenáva od svojho vzniku tri zásadne stavebné etapy. Najstaršia zmienka o vzniku opevnenia je z roku 1352, potom z roku 1376, kedy je mesto povýšené na slobodné kráľovské mesto. A koncom 14. storočia stál už po celom obvode kamenný hradobný múr s troma hlavnými mestskými bránami.

Druhá zásadná stavebná etapa, ktorá svojou veľkorysou koncepciou vtisla dodnes zachovaný charakter vyspelému stredovekému obrannému systému, zaznamenávame v prvých desaťročiach 15. storočia za vlády kráľa Žigmunda. K prvej polovici 16. storočia zaznamenáva bardejovské opevnenie tretiu a poslednú stavebnú etapu. Opevnenie bolo spevnené baštami väčšinou s polkruhovým alebo podkovovitým tvarom. Najväčšia z nich je tzv. Hrubá bašta na východnej strane opevnenia. Ďalšími baštami opevnenia sú Prašná bašta, Veľká bašta, Červená bašta, Dolná bašta, Pravouhlá bašta, Renesančná bašta, Archívna bašta, Polygonálna bašta, Školská bašta, Kláštorná bašta. Od 18. storočia význam opevnení miest upadol, a tým aj bardejovské opevnenie začalo chátrať, ale nenastala jeho likvidácia. Od 50 - tych rokov nášho storočia pokračuje postupná oprava a rekonštrukcia hradieb.

Jasovská jaskyňa

Nachádza sa na juhovýchodnom svahu jasovského brala v severovýchodnom výbežku Jasovskej planiny, nad obcou Jasov. Jaskyňu ako prvú na Slovensku širšej verejnosti sprístupnil Rád jasovských premonštrátov už v roku 1846 s časťou dovtedy známych priestorov v dĺžke asi 250 m. Prieskumom, ktorý v rokoch 1923-1925 urobila skupina dobrovoľníkov pod vedením Ing. J. Zikmunda, sa začala písať nová kapitola jaskyne. Boli objavené nové priestory s veľmi cennými historickými a archeologickými nálezmi. Novoobjavené priestory boli sprístupnené aj so zabudovaným elektrickým osvetlením v roku 1924.

Jasovský kláštor

Prvá stavba kláštora pravdepodobne drevená, ktorú si vybudovali uprostred panenskej prírody do krásneho údolia niekedy koncom dvanásteho storočia. Románska kamenná stavba ešte nebola v období tatárskeho vpádu (1241 - 42) dokončená.

Jasovský kláštor v dnešnom stave má obdĺžnikový pôdorys zahŕňa dve symetricky situované dvojpodlažné budovy, ležiace po stranách centrálneho jednoloďového kostola s dvojvežovým priečelím. Pravé krídlo sa nazýva konvent , ľavé prelatúra . V oboch krídlach sú uzavreté rajské dvory štvorcového pôdorysu, ktoré kedysi slúžili tiež ako meditačná záhrada. Fasády sú zvýraznené nárožnými vežami s manzardovou strechou a členené pravidelným rytmom okien, prerušovaným rizalitmi . Tie sú ukončené štítmi s freskami symbolov cirkvi a oddanosti kláštora panovníkovi. V predĺženej hlavnej osi kostola je umiestnená kláštorná knižnica zvýraznená rizalitom , zvýšeným o jedno podlažie. Zaujímavosťou kláštora je, že má 365 okien, 12 veľkých komínov a 4 vstupné brány.

 

© kupele.bardejovske.info

TOPlistHotely

Pobyty

Akciové pobyty