Mesto Bardejov

Malebné mesto Bardejov leží na severovýchode Slovenska v údolí rieky Topľa. Ide o druhé slovenské mesto, ktoré bolo zapísané do zoznamu UNESCO. V mestskej časti Bardejova – Bardejovské Kúpele, nájdeme jedny z najstarších kúpeľov na Slovensku. Bardejovské Kúpele sú vďaka čistému ovzdušiu, unikátnej minerálnej vode a širokej palete liečebných indikácii vyhľadávané návštevníkmi nielen zo Slovenska, ale celého sveta. 

mesto-bardejov

Erb a vlajka mesta Bardejov

Erb Bardejov

Erb mesta Bardejov tvoria 4 farby – modrá, červená, biela a zlatá. V pravej hornej modrej polovici sú dve skrížené zlaté halapartne. V hornom výseku sa nachádza vznášajúca sa otvorená zlatá korunka, v dolnom výseku zlatá ľalia. Dolnú polovicu erbu tvorí sedemkrát červeno – strieborné pole.

Vlajka Bardejov

Vlajku mesta Bardejov tvoria dva vodorovné pruhy – horný modrý a spodný červený rovnakej šírky.

Demografia mesta

Obyvateľstvo mesta Bardejov tvorí 91,27 % Slovákov. Ďalšie obyvateľstvo mesta je rusínskej, rómskej, ukrajinskej či českej národnosti. Celkovo má mesto 32 293 obyvateľov. Obyvateľstvo je prevažne rímskokatolíckeho vierovyznania. Ďalšie rozšírené vierovyznania sú Gréckokatolíci, Evanjelici a Pravoslávni.

Mestská časť Bardejovské Kúpele

Bardejovské Kúpele sú mestská časť mesta Bardejov. Ležia približne 5 km od centra mesta. Celá mestská časť Bardejovské Kúpele má štatút kúpeľného mesta. Bardejovské Kúpele slúžia primárne ako kúpeľný areál. Trvalo tu žije len niečo vyše 200 obyvateľov. 

História mesta Bardejov

Prvá zmienka o meste Bardejov pochádza z roku 1241. V roku 1437 malo mesto evidovaných už 517 domov a niečo okolo 3000 obyvateľov. Vlastný erb má mesto od roku 1453. Udelil mu ho kráľ Ladislav. Počas obdobia Rakúsko-Uhorska sídlila v meste slávna humanistická škola. Najväčší rozmach mesta bol zaznamenaný po 2. svetovej vojne. V 50-tých rokoch 20. storočia bolo centrum mesta vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu a neskôr bolo celé mesto pridané na zoznam UNESCOViac informácii o histórii Bardejova.

Mapa mesta Bardejov

Samospráva a úrad v meste Bardejov

Mesto Bardejov je samostatný samosprávny celok Slovenskej republiky. Hlavnými orgánmi mesta sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta. Výkonným orgánom primátora a mestského zastupiteľstva je mestský úrad. Základným dokumentom mesta (niečo ako ústava v štáte) je Štatút mesta.

Kontaktné informácie

tel. 54 / 48 62 122
Email info@bardejov.sk

Adresa

Mesto Bardejov
Radničné námestie 16
08501 Bardejov
Slovenská Republika

Otváracie hodiny

Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok 7:30 – 15:00

Scroll to Top