Múzeum ľudovej architektúry – Skanzen Bardejovské Kúpele

Skanzen v Bardejovských Kúpeľoch predstavuje najstarší skanzen na Slovensku. Verejnosti bol sprístupnený ešte v roku 1965. Na ploche 1,5 ha sa tu nachádza takmer 30 objektov pripomínajúcich život slovenského a rusínskeho obyvateľstva počas 19. a 20. storočia.

Expozícia

V bardejovskom skanzene sa nachádza 24 objektov ľudovej architektúry pochádzajúcich z Horného Šariša a severného Zemplína. Všetky stavby nachádzajúce sa v skanzene typologicky radíme k dreveným stavbám karpatského typu. Svoje zastúpenie tu majú 4 druhy stavieb: 

  • obytné zrubové domy – napríklad dom chudobného roľníka z dediny Frička z roku 1887, 
  • hospodárske stavby – sýpky, stodoly a ďalšie, 
  • technické stavby – napríklad technické zariadenie na výrobu súkna, 
  • sakrálne stavby – napríklad drevený kostolík z obce Zboj.

Medzi najvýznamnejšie exponáty skanzenu patria: 

Drevený kostolík z obce Zboj 

Kostolík z obce Zboj, nachádzajúci sa na najvyššom bode skanzenu, tvorí dominantu celého areálu. Obec Zboj leží na poľsko-ukrajinských hraniciach. Drevený kostolík bol v obci postavený v roku 1706. Do Bardejovských Kúpeľov ho previezli po takmer 200 rokoch od jeho vzniku. 

Kostol predstavuje typický lemkovský variant rusínsko-ukrajinských trojdielnych zrubových chrámov. Väčšina ikon kostola je z 17. alebo 18. storočia 

Drevený kostolík z Mikulášovej

Drevený kostolík z Mikulášovej bol postavený v roku 1730 a v 19. storočí prešiel prestavbou. Do Bardejovských Kúpeľov bol prevezený v roku 1931. Túto udalosť symbolizuje aj nápis na tráme kostola. V kostole sa dodnes konajú gréckokatolícke bohoslužby.

Typologicky predstavuje drevený kostolík z Mikulášovej lemkovskú cerkvu južného typu. Podobné sakrálne objekty sa nachádzali aj v obciach Ondavka a Nižný Orlík, no tie sa, bohužiaľ, nezachovali.

Unikátne vrtné zariadenie na výrobu drevených vodovodných rúr na vodný pohon

Zariadenie pochádza z Bardejova. Časť je z 18. storočia a časť z  roku 1932. Zrekonštruované bolo v roku 1963. 

Technické zariadenie na výrobu súkna

Zariadenie slúžilo na spracovanie tkaniny do hustého súkna. Pochádza z Livola, časť z roku 1888 a časť z roku 1948.

Všetky objekty nachádzajúce sa v skanzene sú zariadené dobovým nábytkom a náradím. Jednotlivé objekty si je možné pozrieť aj prostredníctvom online prehliadky skanzenu.

K lepšej orientácii v skanzene a ľahšej identifikácii jednotlivých objektov vám pomôže mapa skanzenu.  

skanzen-bardejovske-kupele

Otváracie hodiny a vstupné

Skanzen je pre verejnosť otvorený od utorka do nedele. Pondelky je skanzen prístupný len pre vopred ohlásené skupiny. 

Otváracie hodiny počas letnej sezóny (1.5. – 30.9.)

utorok – nedeľa (vrátane štátnych sviatkov) :

10:00 – 12:30

13.00 – 18:00

Otváracie hodiny počas zimnej sezóny (1.10. – 30.4.)

utorok – nedeľa (okrem štátnych sviatkov) :

09:30 – 12:30

13.00 – 15:00

Aktuálne otváracie hodiny si môžete pred návštevou skanzenu overiť na oficiálnej stránke.

Vstupné

základné vstupné 2 €

zľavnené vstupné (dôchodcovia, študenti) 1,50 €

deti 1 €

Celý cenník skanzenu je dostupný na oficiálnej stránke

Kontaktné údaje

Tel.: +421 54 472 20 72

E-mail: sarmus@nextra.sk

Www: www.muzeumbardejov.sk

Skanzen sa nachádza na okraji Bardejovských Kúpeľov, na hranici s lesom.

Áno, Skanzen Bardejovské Kúpele je v prevádzke celoročne. Otváracie hodiny skanzenu.

Prehliadka skanzenu zaberie pri pokojnom tempe približne hodinu.

Scroll to Top