Bardejovské Kúpele história

Prvá písomná zmienka o Bardejovských Kúpeľoch pochádza z roku 1247. V roku 1505 tu vybudovali kabíny na kúpanie chorých, ktorí sem prichádzali zo širokého okolia. Najväčší rozmach prežili kúpele počas 18. storočia, kedy postupne pribudli prvé murované budovy. Práve toto obdobie je oficiálne považované za začiatok éry Bardejovských Kúpeľov.

historia-bardejovske-kupele

Vznik Bardejovských Kúpeľov

Dejiny Bardejovských Kúpeľov siahajú do stredoveku, no predpokladá sa, že miestne liečivé pramene boli známe už omnoho skôr. Prvá zmienka o Bardejovských Kúpeľoch pochádza z roku 1247. Ide o darovací dekrét kráľa Béla IV., ktorým daroval územie kúpeľov mestu Bardejov. Následne až do 15. storočia neexistujú o kúpeľoch žiadne presné správy.

V roku 1505 boli na území dnešných kúpeľov vybudované kabíny na kúpanie chorých. Podľa záznamov z tohto obdobia bol za kúpanie v bardejovskej liečivej vode vyberaný aj poplatok. Napriek tomu za liečbou sem cestovali chorí zo širokého okolia. Táto správa je považovaná za prvú určitú zmienku o Bardejovských Kúpeľoch.

Bardejovské Kúpele v 18. a 19. storočí

V roku 1777 postavili v okolí Bardejovských Kúpeľov prvú murovanú budovu s 12 izbami, ktoré slúžili na ubytovanie chorých, tzv. Taryho dvor. Práve tento počin je považovaný za oficiálny vznik Bardejovských Kúpeľov. Chýr o účinkoch bardejovskej vody sa rýchlo šíril a okrem návštevníkov z blízkeho okolia ich začali postupne vyhľadávať návštevníci z celej Európy. Kým “miestni” návštevníci strávili v kúpeľoch len pár dní, vzdialenejší návštevníci sa tu zdržali 3 aj 6 týždňov.

V roku 1795 bola vydaná prvá písomná vedecká správa o analýze bardejovských prameňov. Autor správy, prof. Pavol Kitaibel z Pešti, v nej hodnotil Hlavný a Kúpeľný prameň kúpeľov. Vodu z bardejovských prameňov označil za jednu z najliečivejších na svete. Na základe expertízy odporučil bardejovské vody na liečbu bolesti hlavy, epilepsie, hypochondrie, ženských ochorení, podagry, močových kameňov, žalúdočných chorôb a kontraktúr. Vďaka Kitaibelovej správe sa Bardejovské Kúpele koncom 18. storočia zaradili medzi najnavštevovanejšie kúpele v Európe. Bardejovská liečivá voda sa začala aj plniť a exportovať do Budapešti, Varšavy, Berlína a Frankfurtu.

historicke-fotky-bardejovske-kupele

18-19-storocie-bardejovske-kupele

Kúpele v Bardejove boli v tomto období obľúbené aj medzi významnými osobnosťami. Navštívili ich osobnosti ako rakúsko-uhorský cisár Jozef II., Mária Lujza, ruský cár Alexander I., poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska a manželka Františka Jozefa I. známa cisárovná Sissi.

V prvej polovici 19. storočia zaznamenali Bardejovské Kúpele významný rozkvet. Postavil sa nový priestranný kúpeľný dom aj niekoľko ďalších obytných budov. V polovici 19. storočia kúpele dosahovali návštevnosť až okolo 1000 rodín ročne. Koncom 19. storočia mali kúpele k dispozícii 1200 izieb a počas sezóny ich navštevovalo okolo 4000 hostí.

Prvými hotelmi Bardejovských Kúpeľov boli hotel Deák, hotel Széchenyi a hotel Alžbeta, ktorý je dnes známy pod názvom Astória. Hotel Deák bol neskôr premenovaný na počesť cisárovnej Sissi na Liečebný dom Alžbeta.

História Bardejovských Kúpeľov počas 20. storočia

Začiatkom 20. storočia mali kúpele už 1600 kvalitne zariadených izieb, kompletné liečebné aj spoločenské vybavenie, kolonádu, tenisové dvorce a dokonca aj informačnú kanceláriu sídliacu v Pešti. Voda z Lekárskeho a Alžbetinho prameňa sa plnila do fliaš a predávala. Bežným ľuďom bol prístupný Ľudový prameň. 

V období 1. svetovej vojny kúpele výrazne spustli a po skončení vojny sa ani neobnovovali. Stratili nielen svojich starých zahraničných pacientov, ale aj význam. K nepatrnej zmene došlo až po výmene nájomcov. Vznik Československa síce priviedol do kúpeľov aj nových hostí, no rozhodne nie v takom počte, ako tomu bolo v minulosti. Rozvoj a údržba kúpeľov boli len symbolické. Kúpele chátrali a nezvládali konkurenčný boj. Stali z nich kúpele prevažne miestneho významu.  Aj druhá svetová vojna mala na kúpele negatívny vplyv. 

historia-kupele-bardejov-20-storocie

K výraznejšej obnove prevádzky kúpeľov došlo po roku 1948. V tomto roku už boli všetky hotely prispôsobené na celoročnú prevádzku a 3 najväčšie hotely boli prebudované na liečebné domy. V kúpeľoch prebehol aj hydrogeologický výskum, ktorý doplnil údaje o vlastnostiach prírodnej liečivej vody kúpeľov. Nový rozmach – výstavbu liečebných, ubytovacích, spoločenských a športových zariadení kúpele opäť zaznamenali v 70- tych a 80-tych rokoch 20. storočia.

Súčasné Bardejovské Kúpele

Podobne, ako iné slovenské kúpele, aj Bardejovské Kúpele sa v 90-tych rokoch nevyhli privatizácii. Od roku 1997 Bardejovské Kúpele fungujú ako akciová spoločnosť. Do komplexu Bardejovských Kúpeľov spadajú 4 hotely – Alexander, Ozón, Astória a Mier, liečebné domy- Alžbeta a Helios, depandance hotelov – František a Diana, apartmánové domy – Carola a Palmíra a niekoľko menších viliek. Celková kapacita kúpeľného zariadenia sa pohybuje okolo 1000 lôžok. 

V posledných rokoch prebieha v kúpeľnom areáli výrazná rekonštrukcia, ktorá postupne mení kúpele na moderné zariadenie. Napriek modernizácii, si však zanechávajú svojho historického ducha. Celý areál kúpeľov má parkovú úpravu a dopĺňajú ho viaceré umelecké diela.

Prvýkrát sa Bardejovské Kúpele spomínajú v roku 1247, oficiálne ale vznikli až o niekoľko storočí neskôr. Viac zaujímavosti z histórie kúpeľov.

Kúpele v Bardejove počas 19. storočia navštívilo množstvo významných historických osobností. Liečili sa tu napríklad cisár Jozef II., Mária Lujza – neskoršia manželka cisára Napoleona, ruský cár Alexander I. a cisárovná Alžbeta Bavorská. Zistiť viac.

Scroll to Top