Samospráva a úrad mesta Bardejov

Samospráva v meste Bardejov sa na základe zákonom stanovených kompetencií stará o obyvateľov s trvalým pobytom v Bardejove a taktiež právnické osoby, ktoré podnikajú na území mesta. 

Mestský úrad v Bardejove predstavuje základnú inštitúciu mesta zameranú na služby občanom. Pracovníci mestského úradu sú obyvateľom k dispozícii 4 dni v týždni.

Mestský úrad Bardejov

Samospráva mesta Bardejov

Mesto Bardejov predstavuje samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky. Mesto je samostatnou právnickou osobou, ktorá je oprávnená samostatne hospodáriť s vlastným majetkom, s majetkom, ktorý má právo užívať v súlade s osobitnými právnymi predpismi a s vlastnými príjmami za podmienok ustanovených zákonom. Postavenie mesta upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatút mesta Bardejov.

Samosprávnymi orgánmi mesta Bardejov sú primátor a mestské zastupiteľstvo. Orgánmi mestského zastupiteľstva sú mestská rada, príslušné komisie, mestský úrad, mestská polícia, mestský hasičský zbor.

Adresa

Mestský úrad Bardejov
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov

Kontakt

tel. 054/472 26 41
email primator@bardejov.sk, mesto@bardejov.sk
IČO: 00321842

Farnosť a farský úrad Bardejov

Na území Bardejova pôsobí 6 rôznych cirkví – rímskokatolícka, gréckokatolícka, evanjelická, pravoslávna, jehovistická a bratská.

Rímskokatolická cirkev Bardejov

Tvoria ju 4 farnosti – farnosť sv. Egídia, farnosť sv. Rodiny, Dlhá Lúka- farnosť Zborov a Saleziáni. 

Gréckokatolická cirkev Bardejov

Gréckokatolícka cirkev je v Bardejove zastúpená 2 farnosťami – Gréckokatolícka cirkev sv. Petra a Pavla, Gréckokatolícka farnosť – sídlisko Vinbarg.

Evanjelická cirkev Bardejov

Evanjelickú cirkev v Bardejove zastupuje Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov. 

Pravoslávna cirkev Bardejov

Pod pravoslávnu cirkev v Bardejove spadajú 2 kostoly a kostol v Bardejovskej Novej Vsi. 

Cirkev bratská Bardejov

Bratská cirkev má v Bardejove 3 kazateľské stanice Mokroluh, Richvald, Struľany. 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Bardejove

Svoje zastúpenie v Bardejove majú aj Jehovisti. Stretávajú sa v Sále Kráľovstva. 

V Bardejove, aj mestskej časti Bardejovské Kúpele na nachádza viacero kostolov. Svoj chrám si tu vďaka tomu nájdu veriaci viacerých vierovyznaní.

Kostoly Bardejov

Vďaka rôznorodosti vierovyznania obyvateľstva sa v meste Bardejov nachádza množstvo kostolov. 
Najznámejším kostolom v meste je gotická Bazilika sv. Egídia, ktorá sa nachádza priamo na radničnom námestí.
Ďalšími známymi kostolmi sú Farský kostol Svätej rodiny, Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania, Chrám svätých Petra a Pavla.

Kostoly Bardejovské Kúpele

Priamo v areáli Bardejovských Kúpeľov sa nachádzajú 3 kostoly – rímskokatolícky, gréckokatolícky a pravoslávny.
Rozpis bohoslužieb v rímskokatolíckom Kostole povýšenia Svätého kríža nájdete tu
Aktuálne oznamy gréckokatolíckej cirkvi a rozpis omší v chráme v Bardejovských Kúpeľoch nájdete na tejto stránke
Omše pre pravoslávnych veriacich sa v Bardejovských Kúpeľoch konajú v Chráme sv. veľkomučeníka a liečiteľa Pantelejmona.

Mestský úrad v Bardejove je pre občanov otvorený pracovné dni, okrem štvrtka, zvyčajne od 8:00 do 16:00. Viac informácií.

V meste Bardejov sa nachádza viacero kostolov. Najznámejším je Bazilika sv. Egídia, ktorá sa nachádza na Radničnom námestí. Pozrieť adresy ďalších kostolov.

Áno, rozpis omší v jednotlivých kostoloch.

Scroll to Top