Kúpeľná liečba v Bardejovských Kúpeľoch

Bardejovské Kúpele patria medzi naše kúpele s najširším zameraním. Vďaka bohatým prírodným zdrojom a priaznivej klíme sa tu môžu liečiť pacienti takmer všetkých indikačných skupín. Malebná okolitá príroda ponúka výborný priestor na nenáročné výlety do okolia a wellness v Hoteli Ozón či kúpalisko, dokonalý priestor na oddych. Kúpele sú preto vhodné nielen pre pacientov, ktorí potrebujú zlepšiť svoj zdravotný stav, ale pre každého, kto túži vypnúť od každodenného zhonu a načerpať nové sily v oáze pokoja. 

kupelna-liecba-bardejovske-kupele

Indikačné skupiny Bardejovské Kúpele

Bardejovské Kúpele získali povolenie na liečbu takmer všetkých indikačných skupín. Dospelí aj deti môžu v Bardejovských Kúpeľoch absolvovať liečebný pobyt v nasledujúcich indikačných skupinách: 

Onkologické choroby  

Chemické zloženie vody Bardejovských Kúpeľov má preukázané účinky pri liečbe onkologických ochorení. Absolvovať liečebný pobyt v Bardejove môžu všetci onkologickí pacienti do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby, ktorí sú bez akýchkoľvek prejavov recidívy. 

Choroby obehového ústrojenstva 

Z ochorení obehového ústrojenstva sa Bardejovské Kúpele zameriavajú na liečbu všetkých indikácií z danej skupiny u dospelých aj u detí. Absolvovať liečenie môžete napríklad  po infarkte, operácii srdcovej chyby a cievnych rekonštrukčných operáciách.

Choroby tráviaceho ústrojenstva 

Bardejovské Kúpele patria medzi najznámejšie kúpele zamerané na liečbu ochorení tráviaceho ústrojenstva. Bardejovská liečivá voda má priaznivý vplyv na liečbu takmer všetkých tráviacich ochorení.

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou 

Bardejovské Kúpele sú jedny z mála našich kúpeľov, ktoré sa zameriavajú na liečbu diabetu. Preukázaný priaznivý vplyv na cukrovku má voda z prameňa Herkules.  Absolvovať liečenie v Bardejovských Kúpeľoch je možné aj po operácii štítnej žľazy, konkrétne do 12 mesiacov od jej vykonania.

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest 

Klimatické podmienky Bardejovských Kúpeľov poskytujú vhodné podmienky na liečbu rôznych ochorení spojených s dýchacími cestami. Priaznivé zloženie vhodné na inhalovanie má aj bardejovská voda. 

Nervové ochorenia 

Zo skupiny neurologických ochorení je možné v Bardejovských Kúpeľoch absolvovať liečenie so všetkými indikáciami okrem zápalov centrálneho nervstva a hemiparéz a paréz cievneho pôvodu zaradených v indikačnej skupine A. 

Choroby obličiek a močových ciest 

Z indikačnej skupiny Choroby obličiek a močových ciest sa v Bardejovských Kúpeľoch liečia všetky ochorenia.

Ženské choroby 

Aj v prípade ženského ochorenia môžete absolvovať liečebný pobyt v Bardejovských Kúpeľov s ľubovoľnou indikáciou z Indikačného zoznamu pre kúpeľnú liečbu. 

Choroby pohybového ústrojenstva 

Z ochorení pohybového ústrojenstva sa špecialisti v Bardejovských Kúpeľoch zamieravajú na liečbu všetkých indikácii okrem poslednej 11 indikácie – hemofilická artropatia.

Choroby z povolania  

V prípade choroby z povolania vám v Bardejovských Kúpeľoch pomôžu s liečbou ľubovoľnej zo všetkých 10 indikácií nachádzajúcich sa v tejto indikačnej skupine.

Liečebné procedúry v Bardejovských Kúpeľoch

Liečebné procedúry v Bardejovských Kúpeľoch sú podávané v budove kúpeľného domu s názvom Balneoterapia. Hlavné ubytovacie zariadenia – Alžbeta, Astória, Ozón a Alexander, sú s kúpeľným domom prepojené prostredníctvom vnútorných chodieb. Ponuka kúpeľných procedúr v Bardejovských Kúpeľoch zahŕňa liečebné a wellness procedúry. 

Liečebný program pozostáva z kombinácie vodoliečebných, fyzikálnych, elektroliečebných, teploliečebných a svetloliečebných procedúr, inhalácií a fyzioterapie. Na základe lekárskeho predpisu môžete absolvovať procedúry ako sú napríklad plynové injekcie, magnetoterapia a reflexná masáž. 

Relaxačné procedúry, ako sú napríklad masáž a minerálny kúpeľ, je možné absolvovať aj bez lekárskeho predpisu. Tieto procedúry sú súčasťou väčšiny wellness a relaxačných pobytov v Bardejovských Kúpeľoch. Cenník všetkých voľnopredajných procedúr v Bardejovských Kúpeľoch nájdete tu

Liečebné procedúry v Bardejovských Kúpeľoch dopĺňajú vhodné klimatické podmienky a špeciálne vonkajšie terénne trasy.

Skupiny kúpeľnej starostlivosti

V prípade diagnóz, ktoré spadajú do Indikačného zoznamu pre kúpeľnú liečbu a splnení všetkých zákonom stanovených kritérii, má pacient nárok na čiastočnú alebo úplnú úhradu liečebného pobytu zdravotnou poisťovňou. 

Vybaviť liečebný pobyt cez zdravotnú poisťovňu je možné prostredníctvom Návrhu na kúpeľnú liečbu. Ide o tlačivo, ktoré pacientovi vypíše lekár. Toto tlačivo je následne potrebné odovzdať vo svojej zdravotnej poisťovni a počkať na vyjadrenie. Poisťovňa sa k návrhu vyjadrí zvyčajne do 30 dní. Dĺžka liečebného pobytu cez zdravotnú poisťovňu závisí od konkrétnej indikácie. Môže ísť o 21 alebo 28 dní.

Indikačná skupina A

Pod indikačnú skupinu A spadajú vážne chronické ochorenia a stavy po niektorých operačných zákrokoch a úrazoch. V indikačnej skupine A hradí poistencovi zdravotná poisťovňa ubytovanie, liečebnú starostlivosť aj stravovanie. 

Pacient hradí len zákonom stanovený poplatok za ústavnú starostlivosť vo výške 1,70€ a daň za ubytovanie. 

Od platenia zákonného poplatku sú oslobodení: 

  • deti do 3 roku života, 
  • osoby v hmotnej núdzi, 
  • držitelia najmenej striebornej Janského plakety. 

O pridelení kúpeľného zariadenia v skupine A rozhoduje zdravotná poisťovňa. V prípade, ak máte záujem stráviť svoj liečebný pobyt v skupine A v Bardejovských Kúpeľoch je potrebné dopísať tieto kúpele na návrh pred jeho odoslaním. 

Indikačná skupina B

Do indikačnej skupiny B patria menej vážne chronické ochorenia. Pacientovi zaradenému do indikačnej skupiny B poisťovňa prepláca len liečebnú starostlivosť (lekárske vyšetrenie a 3 procedúry denne). Náklady spojené s ubytovaním a stravovaním si pacient hradí sám. Cenník kúpeľnej liečby v skupine B v Bardejovských Kúpeľoch závisí od vybraného ubytovacieho zariadenia. Okrem platby za ubytovanie a stravovanie klient v skupine B platí aj daň z ubytovania.

Samoplatca

V prípade návštevy Bardejovských Kúpeľov si návštevník platí celý pobyt sám. Pre samoplatcov je na výber pestrá ponuka pobytov, tak aby si každý v nich našiel to pravé pre seba. 

Scroll to Top